Menu

terug naar dashboardterug naar vorige paginaOnderwijs

Bètapartners en Its academy

Het Hyperion Lyceum is aangesloten bij Bètapartners, een netwerk van scholen in Noord-Holland die samenwerken met HO-instellingen en het bedrijfsleven om bèta-onderwijs uitdagender en interessanter te maken, voor leerlingen én docenten. Samen met de andere leden van het netwerk wil het Hyperion Lyceum het onderwijs goed laten aansluiten bij het vervolgonderwijs en het beroepenveld. De Bètapartners hebben hiervoor de Its Academy website opgericht. Dit is een website waar activiteiten voor leerlingen en docenten worden aangeboden.

Binnen onze school focussen wij onze bèta-activiteiten met name op het ontwikkelen van een aantrekkelijk en uitdagend curriculum waarbij extra aandacht is voor interdisciplinaire samenwerking, differentiatie en excellentie.