Menu

terug naar dashboardterug naar vorige paginaOnderwijs

Contract

Niet vrijblijvend, maar serieus!

Bureau V zal altijd een contract opstellen met de leerling en de mentor, dat ook getekend dient te worden door de ouders: dit om vrijblijvendheid en voortijdig afhaken zoveel mogelijk te ontmoedigen, en deelname en natuurlijk goede resultaten over de gehele linie te bevorderen. Daarnaast helpen we met de praktische zaken en zorgen we dat alle prestaties bijgehouden worden in je dossier.

Klik hier voor het contract.