Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 3/28 

1. Welkom

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,

het wordt een bijzonder schooljaar 2016 – 2017 want de eerste lichting 6 vwo leerlingen doet eindexamen. Dat is best spannend. Wij hebben er vertrouwen in en zullen er alles aan doen om, samen met de leerlingen, een prachtig resultaat te behalen. Daarnaast zal onze school komend jaar 770 leerlingen en 75 personeelsleden hebben, dat betekent dat we bijna volgroeid zijn.

Tegelijkertijd blijven we onze school verbeteren, want Samen Durven Leren geldt voor de leerlingen en het team. Voor komend jaar hebben we een aantal doelen met elkaar afgesproken. We gaan de roosters, de jaarplanning en de communicatie onder de loep nemen, om ervoor te zorgen dat deze zo optimaal mogelijk zullen zijn. Verder willen we veel aandacht besteden aan onze didactiek. Op welke manier geven we de lessen, kunnen we de leerlingen meer loslaten, meer eigen keuzes laten maken? Ook vinden we het een goed moment om het curriculum tegen het licht te houden; is er evenwicht in ons programma, bieden we de goede onderwerpen aan op een passende manier?

De resultaten van bovengenoemde doelen vormen o.a. de bouwstenen voor het op te stellen Schoolplan 2017 – 2021. In die periode verhuizen we naar het nieuwe gebouw, namelijk in de zomer van 2018. Het wordt een fantastisch gebouw. De contouren en plattegronden zijn vastgesteld en momenteel zijn we, met het team, een aantal leerlingen en ouders, naar de inrichting aan het kijken. Het nieuwe gebouw op Overhoeks geeft ons nog meer mogelijkheden die kunnen bijdragen aan het opleiden van onze leerlingen tot kritisch en rationeel denkende volwassenen met oog voor mens en maatschappij.

Kortom, we gaan een enerverend jaar tegemoet en gezamenlijk bouwen we voort aan innovatief onderwijs.

Namens het hele team van het Hyperion Lyceum,

Elly Loman
rector