Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 14/28 

3.5 Binnen- en buitenschoolse activiteiten

Buiten het normale lesprogramma bieden wij de leerlingen verschillende mogelijkheden zich op een creatieve en culturele manier met andere zaken dan alleen maar de lessen bezig te houden. Bekostiging daarvan gebeurt uit de vrijwillige ouderbijdrage en via de cultuurkaart die de leerlingen van het ministerie ontvangen.

Reizen en excursies
In de eerste klas vinden er introductiedagen plaats. Deze dagen zijn altijd aan het begin van het schooljaar. Tijdens deze dagen maakt de leerling op een informele, creatieve en sportieve manier kennis met de school, mentoren, regels en de algehele gang van zaken.
Regelmatig bezoeken leerlingen musea, het theater en andere culturele instellingen.

Vanaf het tweede leerjaar wordt voor elke klas een meerdaagse excursie georganiseerd. Hieronder vindt u hiervan een overzicht:
Leerjaar 1: Indian Summer in de Tolhuistuin en het Vliegenbos, 1 nacht
Leerjaar 2: Buitenkunst, 2 nachten
Leerjaar 3: Veldwerk en sport in Drenthe, 2 of 3 nachten
Leerjaar 4: Talenreis naar een buitenlandse stad, verblijf in gastgezinnen, 3 nachten
Leerjaar 5: Keuze: Rome, Athene of Istanbul, 5 nachten
Leerjaar 6: Start & Eind-dagen, 2 nachten

Muziek en toneel
Het Hyperion Lyceum heeft een orkest, schoolkoor, een jaarlijkse theater productie en toneellessen voor de onder- en bovenbouw. We organiseren muziekavonden en theater voorstellingen, ook vanuit het vak Drama en Rede.

Symposium
Halverwege het schooljaar vindt het symposium plaats voor het eerste en tweede leerjaar. Gedurende een aantal dagen volgen de leerlingen workshops die allemaal gekoppeld zijn aan hetzelfde thema.

Sport
Voor alle leerjaren worden sportdagen georganiseerd. Vorig schooljaar hebben leerlingen bijvoorbeeld gesoftbald, geschaatst en een hele dag op het Ronald McDonald complex aan atletiek, voetbal, basketbal, hockey en waterpolo gedaan. Sportdagen vinden altijd onder lestijd plaats en zijn verplicht.
Ook wordt gedurende twee periodes een keer in de week tijdens het 0e uur extra sportles gegeven aan leerlingen die dat leuk vinden en voor wie het goed is om wat extra te sporten.