Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 15/28 

3.6 Onderwijsresultaten

De onderwijsinspectie bezoekt iedere school in Nederland met regelmaat. Tijdens zo'n bezoek gaat de inspectie na of we als school goed onderwijs geven en of onze resultaten voldoende zijn. De inspectie doet dit door te beoordelen of de school aan een aantal kwaliteitseisen voldoet. Het opbrengstenoordeel dat de inspectie opstelt, is dan ook een belangrijke bron van informatie over de kwaliteit van een school.

Het Hyperion Lyceum heeft in januari 2015 haar eerste inspectiebezoek gehad. De resultaten van dit bezoek zijn te vinden op onze site.

Schoolresultaten

 2015-2016
Onderbouwsnelheid97,59%
Bovenbouwsucces91%
Examenresultaat2016-2017
Slagingspercentage82,5%
Aantal kandidaten40
Aantal geslaagd33
Cum laude6
Voortijdig Schoolverlaters*2014-20152015-2016
onderbouw0%0%
bovenbouw0%0%

*Voortijdig Schoolverlaters (VSV) zijn jongeren tot 23 jaar die het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie (een diploma op havo, vwo of mbo-niveau 2). Leerlingen die een vmbo-diploma behalen hebben daarmee nog geen startkwalificatie behaald. Doorstroom naar het mbo is daartoe vereist.

Scholen op de Kaart
Voor meer informatie over onze school bijvoorbeeld met betrekking tot doorstroompercentages, tevredenheidsmetingen, en veel andere zaken, kunt u Scholen op de Kaart raadplegen. Dit is een initiatief van schoolleiders en bestuurders in het voortgezet onderwijs. Het heeft als doel de informatie voor alle belanghebbenden te bundelen en centraal aan te bieden. Dit project wordt uitgevoerd door de VO-raad.