Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 15/28 

3.6 Onderwijsresultaten

De onderwijsinspectie bezoekt iedere school in Nederland met regelmaat. Tijdens zo'n bezoek gaat de inspectie na of we als school wel goed onderwijs geven en of onze resultaten voldoende zijn. De inspectie doet dit door te beoordelen of de school aan een aantal kwaliteitseisen voldoet. Het opbrengstenoordeel dat de inspectie opstelt, is dan ook een belangrijke bron van informatie over de kwaliteit van een school.

Het Hyperion Lyceum heeft in januari 2015 haar eerste inspectiebezoek gehad. De resultaten van dit bezoek zijn te vinden op onze site.

Vensters voor Verantwoording
Voor meer informatie over onze school kunt u Vensters voor Verantwoording raadplegen. Dit is een initiatief van schoolleiders en bestuurders in het voortgezet onderwijs. Het heeft als doel de informatie voor alle belanghebbenden te bundelen en centraal aan te bieden. Dit project wordt uitgevoerd door de VO-raad.