Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 24/28 

8. Vertegenwoordiging en inspraak en Ouderbetrokkenheid

Meepraten en meebeslissen over onderwijszaken vinden wij op het Hyperion Lyceum belangrijk, ook voor ouders en leerlingen. In april 2016 is voor het VOvA een nieuw medezeggenschapsstatuut vastgelegd. Nieuw daarin is een deelraad per schoollocatie. In deze deelraad zijn personeelsleden, ouders en leerlingen vertegenwoordigd . Alle onderwerpen die betrekking hebben op de school en waar de leden advies- en/of instemmingsrecht op hebben, komen in de deelraad aan bod. Het medezeggenschapsstatuut en de reglementen zijn op te vragen bij de rector.

Namen deelraadsleden
Machiel Vegting (voorzitter)
Ans Wesselink (secretaris)
Herbert van der Voort (personeel)
Dennis Goedbloed (personeel)
Tamara van Altena (ouder)
Ruud Wong Chung (ouder)
Galib Gedik (leerling)
Nouria Gischler (leerling)
Marte Sluis (leerling)

Naast de medezeggenschap hebben wij op school ook nog een leerlingenraad en een klankbordgroep van ouders, zie hieronder.

Leerlingenraad
De leerlingenraad behartigt de belangen van de leerlingen. Daarom is het belangrijk dat alle leerjaren in zo’n leerlingenraad vertegenwoordigd zijn. Een leerlingenraad heeft verschillende taken:

  • Meedenken en meepraten over zaken die de belangen van de leerlingen betreffen. Zo speelt de leerlingenraad een rol bij de totstandkoming van het leerlingenstatuut.
  • Organiseren van activiteiten voor en door leerlingen.
  • Meedenken over het beleid van de school. De leerlingenraad is vertegenwoordigd in de deelraad.

Op onze website leest u welke enthousiaste leerlingen op dit moment zitting hebben in de leerlingenraad.

Feestcommissie
Onze feestcommissie, de Hyperiparty regelt de schoolfeesten, deze feesten vinden twee keer per jaar plaats. We regelen het meeste zelfstandig maar we worden begeleid door een leraar, Iris Driessen. De feestcommissie bestaat uit vierde en vijfde klassers, op dit moment zijn dat: Bas, Caspian, Chelsey, Eva, Fé, June, Lars, Meta, Puck, Romy, Roosje, Rutger en Valletta. Elk jaar kunnen er nieuwe leden zich aanmelden en gaan er leden uit. Het is altijd heel gezellig en groot succes!

Gay Straight Alliance (GSA)
Naast een leerlingenraad is er inmiddels ook een GSA actief op onze school. De Gay Straight Alliance (GSA) is een groep bestaande uit leerlingen die verandering willen creëren binnen onze school op het gebied van seksualiteit en gender en de sfeer daar omheen. Zij proberen te zorgen voor bewustzijn en begrip, zodat iedereen zichzelf kan uiten en zich veilig kan voelen op onze school. Ze doen dit door middel van acties en speciale dagen. Op onze website leest u welke leerlingen actief deelnemen aan de GSA.

Schoolkrantredactie
Sinds schooljaar 2016-2017 hebben wij een eigen schoolkrant. De redactie is klein en hecht; met veel vrijheid en innovativiteit zoeken de leden de creatieve grenzen op. De redactie stelt een traditionele schoolkrant op een vernieuwende manier samen. Het eerste jaar lag de focus op de vormgeving. Voor dit schooljaar wil de redactie de schoolkrant inhoudelijk nog beter maken. Er wordt gewerkt met confronterende thema’s waarbinnen iedereen totale vrijheid qua vormgeving en schrijven krijgt (natuurlijk altijd met wat feedback). Er is altijd plaats voor nieuwe gemotiveerde redactieleden die hun vormgeving-, teken- en schrijfkunsten willen laten zien. Alle jaarlagen zijn welkom. In de redactie zitten momenteel de volgende leerlingen: Liesje (hoofdredacteur), Nike (redacteur vormgeving), Chelsey (redacteur spelling), Louis, Sasja, Sara Said, Elena Slijper, Romy Wijnberg, Inaì Gomez, Josefien Aberson, Noortje De Vries, Melle Blits, Jacob Hahn, Teun Vrind, Mavis Safro, Safak Abdelrahman, Iris Bouw, Nicolaas Janssen, Nermin Shehata. De docenten die deel uit maken van de redactie zijn: Lotte Straatsma en Mark Raemaekers.

Klankbordgroep van de ouders
Het Hyperion Lyceum heeft een Klankbordgroep van ouders (KBG) om het contact tussen de ouders, de school, en de deelraad te bevorderen. De KBG geeft adviezen aan de school, de deelraad en/of aan de oudergeleding in de deelraad over zaken die de ouders in het bijzonder aangaan, organiseert activiteiten en wil bijdragen aan een sociaal netwerk rondom leerlingen door de inzet van klassenouders en met de hulp van de kennis en expertise van ouders. In de eerste twee leerjaren is er per klas een klassenouder: de verbinding tussen ouders en KBG en aanspreekpunt voor de klassenmentor.
Op het KBG-blog http://kbghyperion.wordpress.com wordt verslag gedaan van de vergaderingen, de werkgroepen en andere activiteiten. Ouders hebben onderling ook contact via bijvoorbeeld de Facebook-groep Hyperion Parentibuzz.
De KBG is bereikbaar per e-mail: kbghyperion@gmail.com.
NB: de KBG is er niet voor om zaken die een kind persoonlijk aangaan te bespreken – hiervoor is de mentor het eerste aanspreekpunt.