Menu

terug naar dashboardterug naar vorige paginaVOvA

VOvA

Onze school maakt deel uit van de scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA). Binnen het VOvA hebben de scholen hun eigen identiteit. Voor het Hyperion Lyceum houdt dit in dat eenheid van curriculum, cultuur en gebouw gewaarborgd wordt voor de twee onderwijstypes die worden aangeboden: atheneum+ en gymnasium.

Totstandkoming van het Hyperion Lyceum
Het bestuur van het VOvA heeft in september 2010 de vier Amsterdamse gymnasia gevraagd mee te denken over het opzetten van een nieuwe VWO-school in Amsterdam-Noord. Het doel van dit project was een bijdrage te leveren aan de vorming van een geheel nieuw soort VWO-onderwijs met nieuwe, overkoepelende vakken en het bieden van een oplossing voor het plaatsgebrek op VWO-scholen en gymnasia in Amsterdam. Het project startte met een denktank, samengesteld uit medewerkers van het Barlaeus gymnasium, het Vossius gymnasium, het 4e Gymnasium, het Ignatius gymnasium en het Bredero Lyceum en heeft er in geresulteerd dat eind april 2011 besloten is voor het schooljaar 2011-2012 te starten met een nieuwe school: het Hyperion Lyceum.

Binnen de school komt de inbreng van de vier gymnasia en het Bredero Lyceum tot uiting in een mix van docenten van genoemde scholen. Daarnaast is er een raad van advies, bestaande uit de rectoren van de vier Amsterdamse gymnasia en het Amsterdams Lyceum, waar de schoolleider bij terecht kan met schoolbrede vragen. Hoewel de start van het Hyperion Lyceum heeft plaatsgevonden vanuit het gebouw van het Bredero Lyceum, is in de loop van het schooljaar (2011-2012) het uitgangspunt van eenheid van curriculum, cultuur en gebouw op steeds meer vlakken zichtbaar geworden voor alle betrokkenen. Onze school had eigen lokalen, een eigen sfeer, een eigen docententeam, mentoren, het kernteam en een schoolleider. Allen konden worden aangesproken op de prestaties en ambities van onze school.

De dagelijkse leiding van het Hyperion Lyceum is vanaf het schooljaar 2015/2016 in handen van de rector Elly Loman en de teamleiders Hans Schoonheim en Daphne van Manen. Elly Loman is als rector eindverantwoordelijk. Allen zijn ook werkzaam als docent op het Hyperion Lyceum.

De ambitie van het Hyperion Lyceum met betrekking tot hoogwaardig en vakoverstijgend onderwijs is het afgelopen jaar door de docenten in nauw overleg met elkaar vormgegeven. De uitkomsten hebben uiteindelijk hun beslag gekregen in ons schoolplan. De schoolgids bevat praktische informatie over de organisatie van het onderwijs aan het Hyperion Lyceum, de dagelijkse gang van zaken op school en bevat alle relevante regelingen.

Schooltypes en locaties VOvA
Onze scholengroep heeft een volledig (voortgezet) onderwijsaanbod in huis: van praktijkonderwijs tot voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Het onderwijs wordt gegeven op meerdere schoollocaties, verdeeld over de gehele stad Amsterdam. Het VOvA telt ongeveer 3000 leerlingen.

De andere locaties van het VOvA zijn: Bredero Beroepscollege, Bredero Lyceum, Bredero Mavo, De nieuwe Havo, Hubertus & Berkhoff De Culinaire Vakschool, LUCA Praktijkschool, ROC Op Maat, Stelle College en Tobiasschool.

De directie van het VOvA is gevestigd op de Betuwestraat 27 in Amsterdam.
Meer informatie: www.vova.nl